එකතු කරන්න
#

MyVote හි මෙහෙවර වන්නේ ප්‍රධාන කරුණු පිළිබඳව effectively ලදායී ලෙස සන්නිවේදනය කිරීමට පුරවැසියන් සවිබල ගැන්වීම සහ සමාජීය ගැටලු සඳහා බලහත්කාරයෙන් නොවන විසඳුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් නිදහස් කථනය සහ ප්‍රතිපත්ති විනිවිදභාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීමයි. අප සමූහ අරමුදල් සපයන වේදිකාවක් වන අතර එය පුරවැසියන්ට ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්තියට සෘජුවම ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට ආරක්ෂිත මාර්ගයක් සපයයි; ක්ෂණික ඩිජිටල් ජනමත විචාරණයක්. එකඟ නොවීම හෝ එකඟ නොවීම යන ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ විවාදයක් නොමැතිකම අපගේ ප්‍රජාවන් අතර සන්නිවේදන බිඳවැටීමකට තුඩු දී ඇති අතර එය අද රජය තුළ අපගේ මතයන් වැරදි ලෙස නිරූපණය කිරීමට හේතු වී තිබේ.

ජනප්‍රිය සමාජ මාධ්‍ය වැරදි තොරතුරු හා ව්‍යාජ ගිණුම් සමඟ දිගින් දිගටම පැටලී සිටින හෙයින් විකල්ප ඩිජිටල් වේදිකාවක අවශ්‍යතාවය පැයට පැමිනේ. MyVote යනු පක්ෂ දේශපාලනය, වාර්ගික, ආගම හෝ ලිංගික දිශානතියෙන් ඔබ්බට බහුතරයකගේ හ voice රැගෙන යන එවැනි ස්වාධීන වේදිකාවකි. මගේ ගිණුම යටතේ ඇති AI සහකාර දේශපාලන පාර්ශ්වයන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද හෝ රජය විසින් ක්‍රියාවට නංවන ලද ප්‍රතිපත්තිවලට එරෙහිව ඔබගේ යෙදුමේ ප්‍රතිපත්ති ඡන්ද විමසීමට ගැලපේ.

බ්ලොක්චේන් තාක්‍ෂණය සහ ගුප්ත ලේඛනකරණය මත පදනම් වූ අති නවීන තාක්‍ෂණයන් භාවිතා කරමින් ෆෝ වෝර් ඉන්ෆොමේෂන් (පුද්ගලික) සමාගම විසින් මයිවෝට් සංවර්ධනය කර යොදවා ඇත. MyVote යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා කැපවී සිටින රාජ්‍ය නොවන, ලාභ නොලබන සහ දේශපාලනිකව අනුබද්ධ නොවන සමාජ ව්‍යාපාරයකි.

 

               

FEATURES

AI DRIVEN
Praesent vulputate dui eet semper posuere. Duis elit mi, dapibus eget nisl nec, congue gravida ante. Aenean id consectetur erat. Aenean quis
NO PROPAGANDA
Praesent vulputate dui eet semper posuere. Duis elit mi, dapibus eget nisl nec, congue gravida ante. Aenean id consectetur erat. Aenean quis
SECURE ACCOUNTS
Praesent vulputate dui eet semper posuere. Duis elit mi, dapibus eget nisl nec, congue gravida ante. Aenean id consectetur erat. Aenean quis
REAL VOTERS
Praesent vulputate dui eet semper posuere. Duis elit mi, dapibus eget nisl nec, congue gravida ante. Aenean id consectetur erat. Aenean quis
NEWS ALERTS
Praesent vulputate dui eet semper posuere. Duis elit mi, dapibus eget nisl nec, congue gravida ante. Aenean id consectetur erat. Aenean quis
VOTE ON POLICY
Praesent vulputate dui eet semper posuere. Duis elit mi, dapibus eget nisl nec, congue gravida ante. Aenean id consectetur erat. Aenean quis
Vision
To promote free speech and policy transparency by empowering citizens to communicate effectively on key issues and implement non-coercive solutions to societal problems.
Mission
To carry the voice of the masses beyond party politics, racial, religious or sexual orientations.