ප්‍රධාන ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයන්

Presidential Election 2019 Countdown

දින
පැය
මිනි.
තත්.

සමස්ත ඡන්ද විමසීම

  • SLPP
    51%
  • NDF
    43%
  • Other
    6%

විශේෂිත ඡන්ද විමසීම්

ඔබ මේ ජනාධිපතිවරණයට ඡන්දය දෙනවාද?
FYI
Oct 28 2019
ඔව්, එය මගේ අයිතියයි. 86
නැත, විරෝධතාවයේ සලකුණක් ලෙස. 5
තවමත් තීරණය කර නොමැත. 3
නැත, මා නොමැත. 3
MCC සංයුක්ත ගිවිසුම අත්සන් කර තිබිය යුතුද?
Srimal
Nov 01 2019
ඔව්, එය ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රතිලාභයක් 29
නැත, මැතිවරණයක් කැඳවූ විට නොවේ 24
මහජන ජනමත විචාරණයක් කැඳවිය යුතුව තිබුණි 46
2020 ජනපතිවරණය ජයගත හැකි හොඳම අපේක්ෂකයා කව්ද?
FYI
Oct 24 2019
සජිත් ප්‍රේමදාස 33
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 57
අනුර කුමාර දිසානායක 5
මහේෂ් සේනානායක 2
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 0

විශේෂිත පුවත්

ජනාධිපතිවරණය ළඟදීම පැමිණේ

ජනාධිපතිවරණය යනු දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ ආධිපත්‍යය දරන මාතෘකාවකි. නමුත් ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන්නේ කවදාද? 1981 අංක 15 ජනාධිපතිවරණ පනතට අනුව රටේ ව්‍යවස්ථාවට අනුව ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමේ බලය මැතිවරණ කොමිසමට පැවරී ඇත.

මෙය සිදු...