එකතු කරන්න
Featured
මැතිවරණ නීති මග හැරීමට මහින්ද දේශප්‍රිය සමගි ජන බලවේගයාට උදව් කරයි. ඇමතුම් පටිගත කිරීම් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලදී.
#
FYI
15th of Jul 2020

එළඹෙන මහ මැතිවරණයට තරඟ කිරීම සඳහා සභාපති මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ මහින්ද දේශප්‍රියගේ සමගි ජන බලවේගයා සමඟ ඇතිකරගත් සැලැස්ම දැන් බරපතල ගැටළු මතු කර ඇති අතර ඇත්ත වශයෙන්ම ඡන්දදායකයින්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඡන්ද වරප්‍රසාද අවදානමට ලක් කර ඇති බව කොළඹ ටෙලිග්‍රාෆ් වෙත අද හෙළි කළ හැකිය.

මේ කාරණය යළිත් අවධාරණය කරමින් කොළඹ ටෙලිග්‍රාෆ් සමඟ කතා කළ එක්සත් ජාතීන්ගේ අපේක්ෂක හෙරත් හ voice පටිගත කිරීම් හතරක් ඉදිරිපත් කළ අතර, ඊසී සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය ඇත්ත වශයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ මහ මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට තරම් දක්ෂතම දූෂිත නිලධාරියා බව ඔප්පු කරයි.

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජිත් ප්‍රේමදාසාගේ නායකත්වයෙන් යුත් එක්සත් ජාතීන්ගේ කැඩී බිඳී ගිය කන්ඩායමේ සමගි ජන බලවේගයා යටතේ තරඟ කිරීම නීති විරෝධී බවත් එය පාර්ලිමේන්තුව පාලනය කරන ව්‍යවස්ථාව කෙලින්ම උල්ලං in නය කරන බවත් ඊසී දේශප්‍රියාගේ සභාපතිවරයා දන්නා බව හ voice පටිගත කිරීම් හතර සාක්ෂි දරයි. මැතිවරණ පනත.Do you like this news?