එකතු කරන්න
Featured
ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට මංගල දෙවන දිනටත් CIDයට
#
FYI
19th of May 2020


හිටපු ඇමති මංගල සමරවීර මහතා දෙවන දිනටත් ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණ තිබේ.

ඉකුත් ජනාධිපතිවරණ සමයේදී පුත්තලමේ ලියාපදිංචි ඡන්ද දායකයන් පිරිසක් සිලාවතුර ප්‍රදේශයට ලංගම බස්රථ මගින් රැගෙන යාමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධ විමර්ෂණ සඳහා ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඔහු පසුගිය 14 වනදා පැමිණියේය.

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කළ දැනුම්දීමකට අනුව එදින පැමිණි හිටපු අමාත්‍යවරයා පැය 5කට ආසන්න කාලයක් ප්‍රකාශයක් ලබාදීමෙන් පසුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පිටව ගියේය.

Do you like this news?