එකතු කරන්න
Featured
එක්සත් ජාතීන්ගේ පක්ෂ සාමාජිකයින් 115 දෙනෙකු නෙරපා හරිනු ලැබේ
#
FYI
28th of Jul 2020

එක්සත් ජාතීන්ගේ පක්ෂයේ ක්‍රියාකාරී කමිටුව සාමාජිකයින් 115 දෙනෙකුගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය ඉවත් කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇති බව පක්ෂ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

නෙරපා හරින ලද සාමාජිකයින් අතර සමගි ජන බලවේගයා (එස්.ජේ.බී.) වෙතින් නාමයෝජනා ඉදිරිපත් කළ සාමාජිකයින් 54 ක් සහ තවත් පළාත් පාලන සාමාජිකයින් 61 දෙනෙක් ද වෙති.Do you like this news?