கூட்டு

கணிப்பீடுகள்

ஐ.சி.சி உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டி மஹிந்தநாத அலுத்கம கூறியபடி ஊழல் நிறைந்ததாக நீங்கள் நம்புகிறீர்களா?
Kaz
19th of Jun 2020
Strongly Disagree
17.30%
Disagree
48.59%
Not Sure
18.29%
Agree
11.03%
Strongly Agree
4.79%
Januka Madushan
19th of Jun 2020
25082 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
Sudharma Perera
08th of Jun 2020
27886 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
Neomal Wickramasinghe Fonseka
27th of Apr 2020
18324 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்
Neomal Wickramasinghe Fonseka
22nd of Apr 2020
23779 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்

நாடாளுமன்றத் தேர்தல் விரைவில் வருகிறது

ஜனாதிபதித் தேர்தல் என்பது தற்போது இலங்கையின் அரசியல் அரங்கில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் தலைப்பு. ஆனால் ஜனாதிபதித் தேர்தல் எப்போது நடைபெறும்? 1981 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் தேதி ஜனாதிபதித் தேர்தல் சட்டத்தின்படி, நாட்டின் அரசியலமைப்பின் படி ஜனாதிபதித் தேர்தல்களை நடத்தும்...