கூட்டு
நகர திட்டமிடல், உட்கட்டமைப்பு மற்றும் போக்குவரத்து
#UrbanPlanning

கணிப்பீடுகள்

AH Gunawardana
01st of Jul 2020
14668 பேர் வாக்களித்துள்ளனர்

செய்திகள்

தற்போது கிடைக்கவில்லை

நாடாளுமன்றத் தேர்தல் விரைவில் வருகிறது

ஜனாதிபதித் தேர்தல் என்பது தற்போது இலங்கையின் அரசியல் அரங்கில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் தலைப்பு. ஆனால் ஜனாதிபதித் தேர்தல் எப்போது நடைபெறும்? 1981 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் தேதி ஜனாதிபதித் தேர்தல் சட்டத்தின்படி, நாட்டின் அரசியலமைப்பின் படி ஜனாதிபதித் தேர்தல்களை நடத்தும்...